Berķenes muiža

Lauku rezidences tapšana

Berķenes muižas un teritorijas sakopšana tika sākta 2004. gadā. Kopš tā laika tiek atjaunots muižas nams, rekonstruēta klēts, uzbūvēts/pārveidots šķūnis, attīrīts un padziļināts dīķis, ierīkots dziļurbums un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kā arī veikta teritorijas sakopšana. 2013. gadā uzsāk pirmās lauku rezidences dzīvojamās mājas būvniecību.