Berķenes muiža

Rezidences veidotāji

Ilzei un Aldim Melgalvjiem pēdējie 12 gadi saistīti ar aktīvu darbošanos Berķenes muižas sakopšanā un lauku rezidences attīstīšanā. Viņu pirmais un grūtākais uzdevums bija no sabrukšanas pasargāt muižas kungu namu, kas ir rūpīgi atjaunots pēc arhitekta Pētera Blūma projekta. Kopš 2014. gada Berķenes muižā top kvalitatīvas dzīvojamās mājas lauku rezidences īrniekiem.


Rezidences veidotāji Ilze un Aldis
Ilze Melgalve
 • 1994. g. kā mājturības skolotāja beigusi Latvijas Lauksaimniecības universitāti.
 • 1996. g. ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā. Līdztekus studijām Ilze ir strādājusi kā mājturības skolotāja.
 • Septiņus gadus (no 1996. g. līdz 2003. g.) Ilze vadījusi sabiedrisko organizāciju „Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds””.
 • 2011. g. Ekonomikas un kultūras augstskolā iegūta interjera dizainera kvalifikācija. Interjera dizaina studiju bakalaura darba tēma: „Universālā dizaina pamatprincipi interjera risinājumā un to pielietošana senioru dzīvojamās mājas plānošanā”.
 • 2014. g. tapusi pirmā lauku rezidences māja Berķenes muižā pēc Ilzes bakalaura darbā izstrādātā mājas plāna.
 • Ilzei ir vairāku gadu darba pieredze, organizējot un vadot māju/dzīvokļu iekārtošanas un interjera projektus. Viņa ir vides pieejamības speciāliste – darbojusies kā vides pieejamības un universālā dizaina eksperte – konsultante.
Aldis Melgalvis
 • 1986. g. beidzis Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultāti, iegūstot bakalaura grādu matemātikā.
 • 1993. g. ieguvis maģistra grādu lietišķajā matemātikā. Beidzis vadības zinību un personālvadības kursus Rīgas Ekonomikas augstskolā.
 • Aldim ir pedagoga darba pieredze, kas gūta, strādājot LU par lektoru. Strādājis arī par Latvijas Zinātņu akadēmijas Matemātikas institūta direktora vietnieku.
 • Septiņus gadus Aldis strādājis par tirdzniecības vadītāju nekustamo īpašumu firmā „Latio”.
 • Vairāk nekā 10 gadus SIA „Velves nekustamie īpašumi” direktors, valdes loceklis.
 • Alda vadībā ir tapuši vairāki nekustamo īpašumu attīstības projekti – dzīvojamās mājas Rīgā Tallinas, Artilērijas, Skolas un Baznīcas ielās, biroju komplekss Mārupē u.c.