Berķenes muiža

Berķenes muižas nams atgūst vēsturisko veidolu

Berķenes muižas kungu nams 2016. gadā ir atguvis fasādes vēsturisko veidolu, nama pagalma pusē rekonstruētas sen izzudušās ieejas verandas. Visi rekonstrukcijas darbi notiek pēc arhitekta Pētera Blūma izstrādāta projekta.


Viens no mūsu lepnumiem ir no jauna uzbūvētas koka kāpnes, kas ved uz muižas nama otro stāvu. Tajā esam izbūvējuši ērtus numuriņus muižas viesiem. Pirmajā stāvā atjaunota un iekārtota lielā ēdamzāle un velvju zāle, kurā jau sarīkoti pirmie semināri un viesības.


Berķenes muiža ir viena no senākajām mazajām muižām Zemgalē, tā atrodas netālu no Tērvetes. Vēsturiskajā veidolā atjaunotā muiža tiek attīstīta un paplašināta ar jaunām individuālajām dzīvojamām mājām. Mājas tiek būvētas un iekārtotas individualizēti (būvniecībā ņemam vērā katra iedzīvotāja vēlmes), pēc universālā dizaina principiem, tādēļ tās ir ērti lietojamas ikvienam, arī ģimenei ar maziem bērniem vai senioram. Kopumā Berķenē iecerēts izveidot līdz 30 ērtiem mājokļiem.